Forside > Politiforbundet: Tænk Jer om før I kører udrykning
Politiforbundet: Tænk Jer om før I kører udrykning

Det skøn, som alle politifolk skal udøve forud for beslutningen om at køre udrykningskørsel, har gennem de seneste måneder været sat under lup. Det sker i forbindelse med, at anklagemyndigheden i flere tilfælde har rejst tiltale i hastighedssager (i forbindelse med ATK-målinger), hvor hastighedsoverskridelsen ellers har været klart tjenstligt begrundet - og i øvrigt er foretaget efter et konkret skøn.

politibil i fart blaa og sloeret
20/2-2015

I en af sagerne er der faldet en dom, hvor polititjenestemanden blev idømt en bøde samt en betinget frakendelse af kørekortet for overtrædelse af færdselsloven.

I andre sager er der sket frifindelse, og flere sager verserer.

Da sagerne er forskellige, er det vanskeligt at trække en præcis grænse for, hvornår og i hvilket omfang hastigheden må overskrides - eksempelvis i sager, hvor der sker eftersættelse af et mistænkeligt køretøj.

Sagerne viser, at udrykningskørsel i visse situationer, hvor der måske har dannet sig en almen forståelse i politiet om, at overskridelse af hastighedsgrænserne kan være tilladt, alligevel viser sig ikke at være berettiget. Med den konsekvens, at den enkelte polititjenestemand risikerer straf for overtrædelse af færdselsloven og eventuelt også et efterfølgende disciplinært ansvar.

Derfor opfordrer Politiforbundet sine medlemmer til huske på, at skønnet tilsyneladende er mere snævert, end man har antaget hidtil.

En gråzone lige nu

- Det er særdeles vigtigt, at vi hurtigst muligt får klarhed over, hvilke regler der gælder. Lige nu er det en gråzone, som efterlader mange politifolk med en forståelig usikkerhed i forhold til, hvordan de skal kunne passe deres arbejde og agere, når de samtidig risikerer at blive straffet, fastslår næstformand i Politiforbundet, Claus Hartmann.

Det er ansættelsesmyndighedens ansvar at sørge for, at medarbejderne er instrueret korrekt.

Claus Hartmann henviser til, at Politiforbundet derfor igen har opfordret Rigspolitiet til snarest at drøfte problemstillingen med Politiforbundet og herefter at tydeliggøre og sikre hensigtsmæssige rammer for udrykningskørsel – rammer som giver politifolkene mulighed for at udføre deres arbejde på en ordentlig måde under hensyn til arbejdets særlige karakter.