Forside > Overenskomst 2015
Overenskomst 2015

Uklarheder omkring OK15-forlig

clausoxfeldt1

Politiforbundets hovedbestyrelse diskuterede i dag forliget til en ny overenskomst for statsansatte, som blev indgået i fredags. Der er dog fortsat uklarheder i forbindelse med fortolkningen af forliget. Politiforbundet vil vente med endelig stillingtagen til resultatet er helt klart. 9/2-2015

Det såkaldte 4-ugers vindue er netop åbnet – det vil sige det vindue, hvor organisationer skal diskutere et indgået forlig, samtidig med, at der forhandles videre på specialområder.

Blandt andet derfor kan Politiforbundet endnu ikke tage endelig stilling til aftaleresultatet fra i fredags. Samt det faktum, at der fortsat er en række uafklarede punkter i forliget. Det stod klart efter, at Politiforbundets hovedbestyrelse i dag blev orienteret om aftaleresultatet på en videokonference.

- Der forestår en række uklarheder omkring forligets udmøntning og betydning. Sikkert er det, at rammen lyder på 4,5 procent og at lønstigningerne vil komme, så det betyder en sikring af reallønnen. Til gengæld er der nogle afklaringer omkring hensigtserklæringer, samt indførslen af et ”privatlønsværn”, som vi skal have på plads. Vi kan derfor først melde endeligt ud omkring holdning og konsekvenser, når de er på plads og hovedbestyrelsen til den tid har taget stilling, fortæller forbundsformand, Claus Oxfeldt efter mødet.

I Politiforbundets hovedbestyrelse var der enighed om, at alle spørgsmål skal afklares inden man melder endeligt ud om resultatet og konsekvenserne til medlemmerne.

Det var hovedbestyrelsen magtpåliggende at der kommer en afklaring omkring den hensigtserklæring, der taler om:
”(at) det statslige og private lønindex senest i kommende overenskomstperiode er sammenfaldende”.

Umiddelbart lyder det måske ikke skræmmende, men kan dække over, at de statsansatte tilsyneladende skal betale for struktur-reformerne i det offentlige.