banner_test

Forside > Historie
Historie

Internationalt:

Den 12. august 1949 var der en artikel i det britiske tidsskrift POLICE REVIEW under titlen INTERNATIONAL POLICE FRIENDSHIP, hvor forfatteren, som skrev under signaturen AYTTEE, fortalte om den fremgang han havde haft med at etablere brevkontakt med Danmark, Norge, Sverige, Finland og Afrika.

Han foreslog at de nævnte kontakter skulle udbygges i en mere organiseret form, således at man kunne få et bedre udbytte under ferier og samtidig kunne få et godt udbytte af at udveksle arbejdserfaringer.

Herefter skete tingene hurtigt. I tidsskrift nummer 21 i oktober 1949 var der referat fra et møde i Bishopsgate politistation den 14 i samme måned. Mødet der blev holdt var indkaldt af og blev ledet af Commissionær of the City, Sir Hugh Turnbull.

Fire måneder senere var der i POLICE REVIEW en udførlig artikel fra sergeant Arthur Troop fra Lincolmshire, som var personen bag signaturen AYTTEE i original artiklen. I denne artikel beskrev han den kontakt han havde fået med næsten hvert land i Europa som følge af artiklen seks måneder tidligere. Foreningen INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION blev faktisk officielt stiftet i England den 1. Januar 1950. Den 17. marts blev der oprettet en lokalforening i Glasgow, og med skotsk effektivitet havde denne forening allerede arrangeret en rejse til Paris i august samme år.

I maj 1950 blev foreningens emblem og motto fremvist. Mottoet var skrevet i esperanto og er SERVO PER AMIKEKO,  hvilket betyder TJENE GENNEM VENSKAB.
Efter nogen tid begyndte pionerrejserne at give resultat på kontinentet. I januar 1953, 3 år efter den officielle stiftelse af den britiske sektion, oprettedes en sektion i Holland.
Belgien fulgte efter i februar 1953 og den franske sektion blev stiftet i september samme år.
Den britiske sektion gennemførte et organiseret besøg til Oslo, og det gav resultat, idet sektionen i Norge blev stiftet den 22. April 1954.

Tyskland og Schweiz fulgte efter i foråret 1955 og i september samme år blev den første internationale kongres afholdt. Det skete i Paris. Her blev den internationale lov vedtaget og Arthur Troop blev valgt til foreningens første internationale generalsekretær, og M. André Roche´s fra Frankrig blev valgt som den første internationale præsident.

Medens arbejdet med at udfærdige de internationale regler og principper for en international organisation foregik, blev der flere og flere organiserede besøg og brevkontakter mellem sektionerne.

I 1957 blev Irland og Italien medlemmer, og den britiske sektion havde nået de første 1000 medlemmer, uden at man havde gjort andet end at sprede oplysningerne om foreningen gennem mund til mund metoden.
I 1958 oprettedes den svenske sektion, samme år som den britiske sektion fik sit eget tidsskrift POLICE WOLD.    
I 1959 blev Finland og Østrig medlemmer.
Efter at et antal politiaspiranter ved politiskolen i Hong Kong oprettede en sektion i juni 1960, havde foreningen nået Fjernøsten.    
Den danske sektion blev oprettet den 19. Februar 1962. 
Efterhånden kom der 3 til 4 eller flere nye sektioner hvert år, og lovene siger, at et land kan oprette egen sektion når det har mindst 20 medlemmer.

Mange landes regeringer har set fordelen ved, at der er en organisation som IPA, der giver politifolk mulighed for at udveksle erfaringer om politiarbejdet med hinanden. I Frankrig og Italien styres sekretariatet af polititjenestemænd i arbejdstiden.

Da den tredje internationale kongres blev afholdt i Stuttgart i 1961, betalte den tyske regering en betydelig del af omkostningerne ved arrangementet, samt ydede en stor hjælp med arbejdet i sekretariatet.

Nationalt:

IPA Danmark historisk.

Initiativet til den danske sektion foregik den 19. februar 1962 på Politiskolen i København, hvor godt 20 medlemmer deltog i foreningens første møde.

Blandt de fremmødte valgtes Henning Philipsen, John Christoffersen, Poul Lyrk, Mogens Fledelius og Ib Holten som foreløbig bestyrelse med det formål at stifte den danske sektion af International Police Association.

Flere af de danske medlemmer var på daværende tidspunkt associerede medlemmer af den engelske og den franske sektion.

Om forarbejdet til oprettelse af IPA Sektion Danmark fortæller Poul Lyrk i nogle breve fra 1977, at han blev medlem af den engelske sektion i 1957.

Han fik gennem de næste år mange opfordringer fra kollegaer om at oprette en afdeling i Danmark, men afslog og henviste dem til Sprogforbundet som rette forum.
Det kom der imidlertid intet ud af, hvorfor han gav tilsagn om at prøve.

Han kontaktede derfor Politiforbundet, der blankt afviste med den begrundelse, at der ikke var interesse eller behov for IPA i landet. Det samme gjorde Sprogforbundet.
Årsagen til denne afvisning var formentlig, at organisationerne og Rigspolitichefembedet på daværende tidspunkt var betænkelig over, at danske politifolk skulle have venskabelig omgang med tyskere.

En IPA-sektion var en realitet i Tyskland, og der var antagelig nervøsitet for, at besøg fra Tyskland kunne skabe problemer. Der var fortsat mange ansatte i politiet, der under 2. verdenskrig havde været interneret i tyske koncentrationslejre.
Poul Lyrk fik accept og tilsagn om støtte fra enkelte ansatte, men de sprang i målet, muligvis som følge af de betænkeligheder, som organisationerne på daværende tidspunkt gav udtryk for.

På det tidspunkt (januar 1961) ville enhver anden – formentlig også Ib Holten – have opgivet. Men Poul Lyrk, der var tjenestegørende i Odense, blev stædig og i løbet af få dage indmeldte han 20 kollegaer fra Odense i den engelske sektion.

Han dannede en proforma bestyrelse af disse medlemmer og indrykkede en helsides annonce i Politibladet, hvori medlemmerne med charge fra politifuldmægtig til yngste politibetjent anbefalede IPA.

Det resulterede tilsyneladende i, at forbundene slog helt om og nu stod vejen åben for en afdeling af IPA i Danmark.
Herefter strømmede henvendelserne ind. Alle besværlighederne var tilsyneladende overvundet og Ib Holten kunne stille og roligt overtage ledelsen og etableringen af sektionen

Ib Holten har fortalt, at han første gang stiftede bekendtskab med IPA i midten af halvtredserne, idet han havde besøg af Christian Haberlandt, der var tysk politimand og som var medlem af den tyske afdeling af IPA.
Ib Holten havde lært Christian Haberlandt at kende umiddelbart efter krigen i 1945, hvor Holten gjorde tjeneste i Åbenrå. Med tjenestested i Slesvig var opgaven blandt andet at anholde danske SS-soldater, der prøvede at krydse grænsen.
Christian Haberlandt var helt igennem en ærlig og redelig politimand, der havde måttet leve i skjul for nazisterne. Christian Haberlandt havde fortalt Ib Holten, hvem fra det tyske politi han kunne stole på og hvem han absolut skulle holde sig fra og eventuelt prøve at fange.
I 1958 blev Ib Holten forflyttet til Kastrup, hvor han mødte Henning Philipsen, som han kendte fra tjenesten i Åbenrå. Ib Holten havde da meldt sig ind i den engelske sektion.
Ib Holten spurgte Henning Philipsen om han kendte noget til IPA. Jo, det gjorde Henning, idet han var medlem af den franske sektion, og han opfordrede Ib Holten til at læse en annonce i Politibladet, hvor Poul Lyrk havde skrevet om IPA.
Ib Holten tog kontakt til Poul Lyrk, som han opfordrede til at stifte en dansk afdeling af IPA, men Poul var endnu ikke helt varm på idéen, fordi politiforbundet var imod det.
Det lykkedes imidlertid for Poul Lyrk at hverve en del medlemmer i Odense, hvorefter de enedes om at forsøgt at stifte en afdeling af IPA i Danmark.

Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 19. februar 1962 på Politiskolen i København.
IPA Sektion Danmarks første bestyrelse bestod af Jørgen Sandholdt som formand, Henning Philipsen som næstformand, Ib Holten som kasserer, Poul Lyrk som generalsekretær og Mogens Fledelius, John Christoffersen, Gjerløv Andersen og Erik Bruun-Mogensen som menige bestyrelsesmedlemmer.

Selv efter stiftelsen af sektionen fortsatte genvordighederne med forbundet.

I et referat fra Politiforbundets hovedbestyrelsesmøde den 9. marts 1962 vakte det bestyrtelse, at den danske afdeling af IPA havde modtaget en personlig gave fra den tyske sektion på 400,- DM som en slags startkapital.

Politiforbundets forhandlingsudvalg fandt det højst ejendommeligt og betænkeligt, at en organisation indenfor dansk politi havde modtaget en sådan gave fra tysk side.

Det var i øvrigt forhandlingsudvalgets formands opfattelse, at man i spørgsmålet om kontakt mellem danske og udenlandske politimænd var dækket ind på fuldt tilfredsstillende måde gennem Sprogforbundet og studierejseudvalget. Det var i øvrigt hans opfattelse, at der fra udenlandsk side specielt var interesse for at komme i forbindelse med danske politimænd med henblik på ferieophold her i landet, uden at man samtidig var særlig interesseret i gensidighed på området.

Det blev også nævnt, at IPA trods formålsparagraffens bestemmelse om at IPA var en ikke-faglig sammenslutning, efter de foreliggende oplysninger havde tendens til at bevæge sig ind på faglige områder.
Man ville fra forbundets og kriminalpolitiforeningens side overfor Rigspolitichefembedet og Justitsministeriet gøre klart, at man ikke under nogen form ville ind på internationalt samarbejde gennem IPA.

Formanden gav klart udtryk for, at Sprogforbundet heller ikke nogen form for samarbejde med IPA.

Trods de mange vanskeligheder i sektionens spæde start, voksede medlemsantallet stille og roligt, selvom det var svært at holde sammen på medlemmerne, som var spredt rundt i landet.
I dag er forholdet til den tyske sektion heldigvis normaliseret, og der er et nært og frugtbart samarbejde med Rigspolitichefembedet og med politiets organisationer.

Den første regionsforening i Danmark blev IPA Region 3, Sønderjylland, som blev stiftet den 1. maj 1966.

På det tidspunkt var der relativt få medlemmer landet over og aktiviteterne var centreret til nogle få tjenestesteder.
Den første lokalforening var IPA-Esbjerg, som blev stiftet den 10. maj 1973, og siden har alle politikredsene i Region 3 stiftet en lokalforening.
Det vi i dag kender som IPA Region 5 blev den 10. juli 1968 stiftet af 6 medlemmer fra Lolland, og den 28. maj 1969 blev regionsforeningens første generalforsamling afholdt.
Forud for denne skelsættende dato var gået nogle meget spændende begivenheder – helt i IPA’s ånd. Regionsforeningens stifter, Henrik Prier Jensen fortæller, at han var til landsmøde i København i 1967, hvor sektionens formand Svend Gredsted opfordrede medlemmer ude i landet til at danne lokalforeninger.

Det næste der skete var, at der pludselig stod 3 engelske politifolk med koner fra Peterborough. De ville gerne overnatte i Rødbyhavn. De blev privat indkvarteret. Det var første gang Prier blev konfronteret med ”Servo per Amikeco”. Året efter fulgte Prier opfordringen fra de engelske kollegaer og besøgte dem i England. Det var startskuddet til øget IPA-aktivitet i det lollandske.,
Regionens første lokalforening blev stiftet i Vordingborg den 20. marts 1975 og dernæst fulgte lokalforeningerne slag i slag. Region 5 mangler i dag kun at etablere lokalforening i en enkelt politikreds.

Ved Landsmødet 2007 blev der vedtaget en række ændringer til IPA Sektions Danmarks love, der havde til formål at tilpasse IPA´s organisation den nye politikredsstruktur. Hermed blev regionsforeningerne reelt nedlagt, og der er efterfølgende stiftet nye kredsforeninger i de 12 politikredse. 

IPA-Danmarks ældste IPA-hus blev indviet i 1981 i Søndervig ved Ringkøbing og bærer navnet ”Atriumgården”.

Siden kom IPA-huset ”Wendelbogården” ved Løkken, IPA-Center Esbjerg i Hjerting, IPA-huset ”Røde Mølle” ved Svendborg og sidst IPA-huset ”Arresøhus” ved Frederiksværk.

I nogle år har der også været IPA-huset ”Røsnæs” ved Kalundborg, men det er nu nedlagt.
Alle IPA-husene bygger på IPA’s principper. Det er dejlige steder at holde ferie med store muligheder for at møde IPA-venner fra både Danmark og fra andre lande.

IPA er efterhånden vokset til en organisation med 9.250 medlemmer og med utroligt mange aktiviteter både indenlandsk og udenlandsk.
Sektionen har gennem årene deltaget meget aktivt i det internationale arbejde, og Danmark nyder anerkendelse for indsatsen verden over.
Med de store kommunikationsmuligheder der nu er blevet via internettet, er IPA blevet mere aktuel end nogensinde, idet man på et øjeblik kan komme i kontakt med IPA-venner over hele verden.
Der hersker ingen tvivl om, at IPA også i fremtiden vil have en stor betydning for samarbejdet og forståelsen mellem politifolk over hele verden.

Link: http://ipa-dk.dk/

 

Nyhed

< >
December 2020
Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031